Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2007

1. Leader Vysočiny 2007

  • V březnu 2007 byla podána žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Podpora činnosti MAS Zubří země“.
  • Náklady projektu jsou ve výši 240 000,– Kč, požadovaná výše podpory je 120 000,– Kč (50%).
  • Projekt bude realizován v období květen – prosinec 2007
  • Cílem tohoto projektu je zajištění administrativní a provozní činnosti MAS v roce 2007, vytvoření strategie MAS, s kterou by se MAS mohla ucházet o dotaci Programu rozvoje venkova a dalších operačních programů ČR a dále vytvoření webové stránky.
  • Dotace byla schválena a projekt byl realizován manažery mikroregionů Bystřicko a Novoměstsko.fond-vysocina

 

2. Strategický plán MAS Zubří země na období 2008 – 2013 

  • V prosinci 2007 byla podána žádost o dotaci na realizaci SPL z Programu rozvoje venkova – osa IV. Leader, opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
  • Náklady projektu (způsobilé režijní výdaje za 1. etapu) jsou ve výši 1 164 000,– Kč.
  • Projekt bude realizován v letech 2008 – 2013.
  • Cílem tohoto projektu je realizace Strategického plánu Leader pomocí 6 Fichí (1. Modernizace ubytovacích a sportovních zařízení, 2. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, 3. Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, 4. Rozvoj občanské vybavenosti, 5. Rozvoj kulturního dědictví venkova, 6. Péče o veřejná prostranství a zlepšení dopravní infrastruktury)
  • Dotace nebyla schválena – schválené žádosti.

logo-prv logo-mze

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák