Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Interní postupy

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)


Interní postupy MAS pro PRV (8. a 9. výzva MAS pro PRV)

Přílohy Interních postupů pro Program rozvoje venkova

---------------------------------------

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Interní postupy MAS pro IROP

Přílohy Interních postupů MAS pro IROP

 

---------------------------------------

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů v OPZ

Jednací řády o způsobu hodnocení a výběru projektů v OPZ

 

--------------------------------------

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Informace o způsobu hodnocení žádostí o podporu včetně hodnotících kritérií - pro 2. výzvu OPŽP

Interní postupy MAS pro OPŽP – pro 4. výzvu OPŽP

 

 

 

--------------------------------------

 

HISTORIE INTERNÍCH POSTUPŮ A SOUVISEJÍCÍCH PŘÍLOH:

Níže nejsou uvedeny odkazy na interní postupy, které byly součástí příloh výzvy nebo je odkaz na relevantní verzi interních postupů uveden přímo na stránce s výzvou:

1. – 7. výzva OPZ

1. – 4. výzva OPŽP

1. – 6. výzva IROP

1. výzva PRV


Pro níže uvedené výzvy naleznete platnou verze interních postupů a související dokumentaci kliknutím na odkazy níže:

Interní postupy platné pro 2. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 3. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 5. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 6. výzvu PRV

Interní postupy platné pro 7. výzvu PRV

 

Interní postupy platné pro  7. – 9. výzvu IROP

 

Přílohy Interních postupů

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák