Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Novinky v NZÚL v roce 2024

Publikováno před šesti měsíci | Rubrika NZÚL

nzul-logo

Příjem žádostí je opět spuštěn od 17. ledna 2024.

Rozšiřujeme okruh žadatelů

 • žádat mohou nově i rodiny pobírající přídavky na děti
 • vlastníci bytů / členové bytového družstva na výměnu oken

Proč zpřesňujeme některé podmínky?

 • zajistíme kvalitnější realizace s maximálním efektem a úsporou
 • zvýšíme ochranu zranitelných skupin (především seniorů) před neseriózními firmami
 • úpravy se týkají především solárních systémů na ohřev vody

Novinky v NZÚL v roce 2024

ZATEPLENÍ

 • podpora na výměnu oken a vchodových dveří bytu vedoucí do exteriéru
 • dotace ve stejné výši jako v případě rodinných domů okna v minimálně 75 % ostatních bytů musí být již vyměněna (pro ostatní případy je tu klasická NZÚ se zálohovou dotací)
 • žadatelem může být vlastník bytu, případně člen bytového družstva užívající daný byt
 • jedná se o domácnost ohroženou energetickou chudobou
 • do výpočtu lze započítat také stávající izolaci, díky tomu nevychází požadovaná tloušťka dodatečného zateplení tak vysoká
 • požadavek na kvalitní montáž oken a dveří v souladu s technickou normou ČSN 74 6077

OHŘEV VODY

 • instalace s novým bojlerem – podpora 90 000 Kč
 • instalace bez nového bojleru – podpora 60 000 Kč
 • vždy povinná ochrana proti opaření

Termické solární systémy

 • zvýšena požadovaná min. plocha apertury panelů na 2,5 m2

Fotovoltaické systémy pro ohřev vody

 • navýšen min. instalovaný výkon na 2 kWp
 • automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu
 • požadavek na přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody
 • nové podmínky umožní instalovat systémy s vyšším výkonem, a to bez požadavku na příliš velký objem bojleru
 • instalovaný systém bude muset získat revizi dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák