Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Příprava SCLLD 2021+

Vážení,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníků, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu (aktualizaci) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země na období 2021 – 2027. Jedná se pouze o subjekty působící na území MAS Zubří země (tedy na území mikroregionu Novoměstsko, mikroregionu Bystřicko a mikroregionu Pernštejn)

Dotazník je koncipován k získání informací o potřebách regionu či jednotlivců v rozvoji služeb pro cestovní ruch, rozvoji lokálního podnikání a rozvoji a podpoře zemědělství, lesnictví a dalších odvětví a také modernizaci technologií pro MSP, pro aktualizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro nadcházející programové období 2021 – 2027. V rámci otázek jsou uvedeny možné podporované aktivity. 

Účelem tohoto dotazníku je zjistit od Vás, co nejvíce konkrétních projektových záměrů, které byste měli zájem realizovat v období 2021–2027 a to včetně vyčíslení předběžných způsobilých výdajů projektu.

Tento dotazník bude podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období. V tuto chvíli je v řešení s řídícími orgány, že projektové záměry od daného subjektu, které nebudou uvedeny v projektovém zásobníku (jako součást SCLLLD) nebude možné v tomto programovém období podpořit! Prosíme tedy, uveďte VŠECHNY záměry a potřeby, které máte. 

Žádáme Vás o vyplnění online nebo zaslání na e-mail: mas@zubrizeme.cz do 27.11.2020. Obce a jejich příspěvkové organizace, prosíme, o vyplnění taktéž nejpozději do 27.11.2020.
 

Děkujeme za spolupráci.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák