Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2008

1. SPL: Zubří země – atraktivita a udržitelnost pro budoucnost 

  • V říjnu 2008 byla podána žádost o dotaci na realizaci SPL z Programu rozvoje venkova – osa IV. Leader, opatření IV.1.1 Místní akční skupina (Strategický plán MAS Zubří země na období 2008 – 2013)
  • Náklady projektu (způsobilé režijní výdaje za 1. etapu) jsou ve výši 1 164 000,– Kč.
  • Projekt bude realizován v letech 2009 – 2013.
  • Cílem tohoto projektu je realizace Strategického plánu Leader pomocí 6 Fichí (1. Modernizace ubytovacích a sportovních zařízení, 2. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, 3. Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, 4. Rozvoj občanské vybavenosti, 5. Rozvoj kulturního dědictví venkova, 6. Péče o veřejná prostranství a zlepšení dopravní infrastruktury)
  • Dotace nebyla schválena – neschválené žádosti.

logo-prv logo-mze

 

 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro příjemce dotace - 1. výzva SZP

27. 6.14:00MěÚ Bystřice n. P. - zasedací místnost

MAS Zubří země, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce dotace
k 1. výzvě MAS v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

Datum a čas

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák