Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2008

1. SPL: Zubří země – atraktivita a udržitelnost pro budoucnost 

  • V říjnu 2008 byla podána žádost o dotaci na realizaci SPL z Programu rozvoje venkova – osa IV. Leader, opatření IV.1.1 Místní akční skupina (Strategický plán MAS Zubří země na období 2008 – 2013)
  • Náklady projektu (způsobilé režijní výdaje za 1. etapu) jsou ve výši 1 164 000,– Kč.
  • Projekt bude realizován v letech 2009 – 2013.
  • Cílem tohoto projektu je realizace Strategického plánu Leader pomocí 6 Fichí (1. Modernizace ubytovacích a sportovních zařízení, 2. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, 3. Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, 4. Rozvoj občanské vybavenosti, 5. Rozvoj kulturního dědictví venkova, 6. Péče o veřejná prostranství a zlepšení dopravní infrastruktury)
  • Dotace nebyla schválena – neschválené žádosti.

logo-prv logo-mze

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák