Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Co je MAS?

MAS, tedy místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Je založena na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Ti utvářejí nepolitická společenství, v nichž má každý partner jeden rovný hlas, tedy jak velké obce, tak malá občanská sdružení. Jedině úzká partnerství a spolupráce zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel vesnic jsou zárukou kvalitního rozvoje venkova.  Místní aktéři jsou lidé, kteří na venkově žijí a pracují a snaží se o jeho rozvoj za účelem zachovaní kvality jejich života s využitím metody LEADER.

MAS je organizační složka MAS Zubří země, o.p.s. bez vlastní, samostatné právní subjektivity.

co-je-mas

Zdroj: NS MAS ČR z.p.

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

sclld

Zdroj: NS MAS ČR z.p.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák