Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Integrovaná strategie území 2014 - 2020

Vzhledem k povinnosti MAS – Zpracování Integrované strategie území MAS Zubří země (dále také ISÚ) pro následné čerpání finančních prostředků z evropských fondů v letech 2014–2020, umístili jsme na web pracovní verzi strategie k jejímu připomínkování: 

Máte-li zájem, prosíme Vás o návrh konkrétních úprav v dokumentu do 21.9. 2014 na email: zubri.zeme@centrum.cz 

Pro případné připomínky prosím berte v potaz tyto 4 oficiální požadavky na dokument, které při jeho zpracování musíme dodržet: 

  1. Cílem této strategie je specifikovat stav, problémy a potřeby regionu MAS Zubří země a na ně navázat rozvojové cíle. Tato strategie nemá (nesmí mít) žádnou návaznost na aktuální vypsané OP. Struktura strategie vychází z metodického doporučení pro její zpracování.
  2. Tato strategie musí v základní rovině reflektovat širokou škálu rozvojových témat a nemá nahrazovat rozvojové strategie obcí/mikroregionů. Nemůže tedy obsahovat detailní analýzu témat řešených obcemi. Má však klást důraz na zjištění rozvojových priorit podle názoru občanů, starostů a dalších cílových skupin na roky 2014 – 2020.
  3. MAS bude mít možnost v následujícím období podporovat pouze část z navržených cílů a opatření. Oblasti, které budou financovány přes MAS, budou specifikovány v rámci žádostí do příslušných Operačních programů. Tyto žádosti bude MAS podávat v 1. polovině roku 2015.
  4. Konkrétní investiční záměry obcí jsou ve strategii uvedeny pouze za účelem zjištění typů potřeb území. Případné další záměry v dokumentu neuvedené nebudou nijak znevýhodněny při jakékoliv žádosti o podporu z veřejných zdrojů.

Žádáme Vás o případné připomínkování dokumentu především v těchto směrech:

  • Chybí Vám něco v navržených cílech a opatření?
  • Chtěli byste doplnit nějaký bod do SWOT analýzy území?
  • Chybí Vám ve strategii nějaká důležitá rozvojová potřeba, skutečnost či aktivita?
  • V textu strategie je zásadní nesrovnalost a chybná informace.

Děkujeme Vám za spolupráci a čas, který připomínkování strategie věnujete i za Vaše případné postřehy a návrhy na zlepšení.

Dokumenty:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák