Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PODPOŘENÉ PROJEKTY V RÁMCI 1. VÝZVY SP SZP

Publikováno před čtyřmi týdny | Rubrika SCLLD 2021+ Výzvy MAS

MAS Zubří země, o.p.s. uzavřela dne 22.5.2024 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Strategického plánu Společná zemědělská politika (SP SZP), intervence 52.77 LEADER s celkovou alokací 13 000 000 Kč. V této výzvě mohli žadatelé z území MAS Zubří země – tj. mikroregionů Bystřicko, Novoměstsko a částečně mikroregionu Pernštejn, předkládat žádosti v rámci níže zmíněných Fichí. Celkový počet přijatých žádostí o dotaci této výzvy činil 56, celkový objem požadované dotace pak dosáhl 16 697 982 Kč. Administrativní kontrolou na MAS prošlo všech 56 žádostí o dotaci. Alokace ve vyhlášených Fichí by stačila k podpoře 25 žádostí Fiche 4 a 21 žádostí Fiche 5, ale vzhledem k možnému přesunu alokace v rámci výzvy (dle platného dokumentu Způsobu výběru projektů na MAS), bylo možné podpořit navíc i hraniční projekt z Fiche 5. Díky tomu bylo vybráno k podpoře celkem 47 žádostí, u nichž byla schválena dotace v souhrnné výši 12 996 860 Kč. Ve výzvě zůstalo nedočerpaných 3 140 Kč, které budou převedeny do další výzev SP SZP.

 

Fiche

Alokace (Kč)

Počet přijatých žádostí

Počet podpořených žádostí

Schválená dotace od MAS (Kč)

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků

5 000 000

31

25

4 858 426

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí

8 000 000

25

22

8 138 434

Celkem

13 000 000

56

47

12 996 860

 

Podrobnosti k 1. výzvě SP SZP jsou k dispozici na webových stránkách MAS v sekci „Uzavřené výzvy 2021–2027“: www.zubrizeme.cz/…zvy-szp-2021-

eu-mmr-barevne-cmyk-nahled-nahled

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák