Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy SZP

V současnosti nemá MAS Zubří země o.p.s. vyhlášenou žádnou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci strategického plánu Společná zemědělská politika (SP SZP), intervence 52.77 LEADER. 


Na jednání Valné hromady č. 1/2024 byl dne 11.6.2024 projednán a schválen Seznam akceptovatelné přidané hodnoty pro výzvy MAS SP SZP. Žadatelé z něj mohou vycházet při stanovení přidané hodnoty svého projektového záměru. Seznam bude průběžně aktualizován a doplňován dle potřeby a aktuálních pokynů metodického oddělení SZIF. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 22.05.2024 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Zubří země strategického plánu Společná zemědělská politika (SP SZP), intervence 52.77 LEADER.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (přechodové období 21+):

Dne 15.1.2024 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova – výzva č. 9, se zaměřením na Fichi 24jenž byla vyhlášena mimořádně. Výzva byla vyhlášena dne 15.12.2023. Více informací k výzvě naleznete ZDE. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace k plánovaným výzvám naleznete v HARMONOGRAMU VÝZEV


Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro příjemce dotace - 1. výzva SZP

27. 6.14:00MěÚ Bystřice n. P. - zasedací místnost

MAS Zubří země, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce dotace
k 1. výzvě MAS v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

Datum a čas

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák