Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Popis zapojení komunity do tvorby SCLLD 2021+

Jednotlivé fáze přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro léta 2021 až 2027, do kterých se zapojovali různě místní aktéři lze rozdělit takto:

1. Mid-term evaluace SCLLD MAS Zubří země 2014 – 2020 a zjišťování potřeb obcí s přesahem do budoucího období:

 • zhodnocení a prokázání případného příspěvku SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS Zubří země i pro budoucí období prostřednictvím jednání Focus Group pro střednědobou evaluaci implementace SCLLD, samotnému veřejnému projednání (setkání Focus Group) předcházelo 6 setkání se zástupci jednotlivých obcí z území, jehož cílem byl zejména průzkum zamýšlených projektových záměrů obcí
 • 8.1.2019 v 15:30, zasedací místnost Úřadu Městyse Nedvědice (neveřejná prezenční listina)
 • 9.1.2019 v 15:30, zasedací místnost Úřadu Městyse Strážek (neveřejná prezenční listina)
 • 10.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem (neveřejná prezenční listina)
 • 14.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost OÚ Dalečín (neveřejná prezenční listina)
 • 15.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost MěÚ Nové Město na Moravě (neveřejná prezenční listina)
 • 17.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost Úřadu Městyse Bobrová (neveřejná prezenční listina)
 • 22.1.2019 ve 13 hod., kancelář MAS Zubří země, Bystřice nad Pernštejnem - veřejné projednání prostřednictvím Focus Group ve vztahu ke střednědobé evaluaci (neveřejná prezenční listina, neveřejná fotodokumentace z jednání)

2. Expertní část:

 • vlastní šetření o stavu území, vyhledávání a zpracování statistických dat o území a metodologické řízení
 • aktualizace vybraných dat probíhala také formou individuálních konzultací s aktéry v území

3. Dotazníková šetření a konzultace s vymezenými cílovými skupinami:

 • v rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány názory na problémy a potřeby regionu ze strany občanů pro budoucí období
 • a dále byl dotazník zaměřen na sběr projektových záměrů pro programové období 2021 – 2027 od obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a projektové záměry škol evidované v MAP – v rámci dotazníku byly pro tyto subjekty vydefinovány možné oblasti podpory v jednotlivých operačních programech, ke kterým potencionální žadatelé přiřazovaly své plánované projektové záměry pro budoucí období, výstupem z dotazníkového šetření od těchto subjektů je základní kostra projektového zásobníku (z dotazníku vzešly i tzv. „nezařazené projekty“, které nelze přímo zařadit do předpokládaných podporovaných operačních programů)
 • souhrnné výstupy z dotazníkového šetření jsou veřejnosti k dispozici zde

4. Veřejné projednání:

Popis zapojení komunity do tvorby OPZ+

Jednotlivé fáze přípravy Akčního plánu OPZ+ pro území MAS Zubří země pro léta 2021 až 2027, do kterých se zapojovali různě místní aktéři lze rozdělit takto:

1. Dotazníková šetření a konzultace s vymezenými cílovými skupinami:

 • v rámci dotazníkového šetření byly v průběhu roku 2020 zjišťovány názory na problémy a potřeby regionu ze strany občanů pro budoucí období
 • a dále byl dotazník zaměřen na sběr projektových záměrů pro programové období 2021 – 2027 od obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a projektové záměry škol evidované v MAP – v rámci dotazníku byly pro tyto subjekty vydefinovány možné oblasti podpory v jednotlivých operačních programech, ke kterým potencionální žadatelé přiřazovaly své plánované projektové záměry pro budoucí období, výstupem z dotazníkového šetření od těchto subjektů je základní kostra projektového zásobníku (z dotazníku vzešly i tzv. „nezařazené projekty“, které nelze přímo zařadit do předpokládaných podporovaných operačních programů)
 • souhrnné výstupy z dotazníkového šetření jsou veřejnosti k dispozici zde

 2. Veřejný návrh k projednání chybějících služeb na území MAS Zubří země: 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák