Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekt spolupráce na obnovu studánek

Publikováno před jedenácti roky | Rubrika Znám křišťálovou studánku

vodomil-studanka-m MAS Zubří země, o.p.s., jejímž zakladateli jsou Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko, získalo dotaci ve výši cca. 2,8 mil. Kč na projekt s názvem „Znám křišťálovou studánku….“, který bude realizován ve spolupráci s MAS Rokytná, o.p.s. z Moravskobudějovicka. Jeho podstatou je zmonitorování, nafocení, zaměření a pasportizace studánek na území Bystřicka, Novoměstska, Nedvědicka a Moravskobudějovicka, přičemž dojde k opravě či obnově 38 vytipovaných studánek, které budou nalezeny ve spolupráci s veřejností v rámci akce „Najdi studánku“, která bude vyhlášena v regionálním tisku začátkem roku 2014. 

projekt-spoluprace-upr

Obnova jedné studánky vyjde v průměru na čtyřicet tisíc korun, výjimkou jsou čtyři historické studánky na Nedvědicku, kde např. Císařská studánku z roku 1879 je zděná, a proto její oprava bude podstatně dražší. V Bystřici to bude studánka Pod Horou. Oprava studánek bude většinou zahrnovat vyčištění pramene, vybudování kamenného základu, zastřešení studánky a instalaci nových laviček. U každé studánky budou také umístěny informačních tabulky s QR kódy, které prostřednictvím mobilního telefonu propojí návštěvníka s webovou stránkou studánky, kde si bude moci přečíst informace i o kvalitě vody. V okolí každé studánky budou také uschovány kešky, díky kterým se zájemci budou moci zapojit od června 2015 do geocachingové hry „Hledej Vodomila“.

vybrane-studanky-upr

V rámci projektu jsme navázali spolupráci s Vodárenskou akciovou společností a.s., která pro nás bude dělat analýzy vzorků vody ze studánek, dalšími partnery jsou CHKO Žďárské vrchy, Lesy ČR a vybrané ZŠ (Bystřice n. P., Dolní Rožínka, Nedvědice, Prosetín, Rozsochy, Štěpánov n. S., Unčín, Vír, Nové Město n. M., Jimramov, Věcov), které budou patroni obnovených studánek. Realizace projektu vypukne na jaře příštího roku a podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na www.zubrizeme.cz.

Projekt „Znám křišťálovou studánku….“ bude realizován v rámci dotace z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.

loga-projektu

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák