Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MASka od dubna zahájila nový projekt OPZ+

Publikováno před jedním rokem | Rubrika OPZ+

MASka od dubna zahájila nový projekt OPZ+

Jsme velmi rádi, že EU prostřednictvím MPSV a programu OPZ+ podpořila projekt MAS Zubří země „Podpora komunitního života na území MAS Zubří země v období 2023–2026“. Díky intenzivní přípravě s partnery v průběhu celého března jsme mohli od 1.4. 2023 zahájit realizaci projektu a konání jednotlivých aktivit. Jedná se o tříletý projekt, který potrvá do 31.3.2026. Výše dotace činí 8 205 960 Kč.

Kvůli administrativní zátěži pro řídící orgán OPZ+ již nebudou v programovém období 2021–2027 místní akční skupiny vyhlašovat výzvy v programu OPZ+ a rozdělovat dotaci přímo žadatelům z území jako to bylo v programovém období 2014–2020, kdy MAS Zubří země podpořila 9 projektů z území a bylo rozděleno více než 13,2 mil. . V současném období budou tedy podporovány neziskové a komunitní aktivity na území MAS pomocí klíčového projektu, kdy žadatelem je MAS Zubří země a jednotlivé aktivity jsou realizovány partnery z území. Ti byli vybírání s ohledem na pokrytí celého území MAS.

Projekt se snaží o podporu komunitního života a také o podporu sociálně ohrožených skupin na Bystřicku, Novoměstsku a Nedvědicku. Jde nám o komunitní propojení zaměřené na rodiny s dětmi, seniory, dobrovolníky, zástupce obcí, neformálně pečující a také širokou veřejnost. Naší snahou je, aby mohlo být zapojeno, co největší množství účastníků.

MAS Zubří země se snaží o propojenost nejenom na poli činností, ale vnímáme jako důležité propojovat také organizace, které na území MAS působí. Proto jsou součástí projektu partneři – Zpátky do života, spolek; Freedom Art z.s. z Nedvědice a Portimo, o.p.s. z Nového Města na Moravě a Oblastní Charita Žďár nad Sázavou, která má působnost na celém území MAS.

Pro lepší přehlednost jsou činnosti rozděleny do 8 skupin, podle tématu:

  • Podpora komunitních aktivit – bude probíhat v Novém Městě na Moravě a v Nedvědici prostřednictvím partnera Freedom art (společní brigády, kulturní aktivity, mateřské skupiny, dobrodružné soboty, workshopy, lesní kavárny, letní jóga atd.)
  • Podpora dobrovolnictví a svépomoci – bude realizovány na celém území MAS částečně ve spolupráci s Oblastní Charitou Žďár nad Sázavou (národní potravinová sbírka, osvětová akce koláč pro hospic atd.)
  • Klub rodičů – aktivita bude probíhat v Novém Městě na Moravě (podpora mladých osob s postižením a jejich rodičů)
  • Setkávání starostů a poskytovatelů sociálních služeb v rámci KPSS jednotlivých ORP Bystřice n. P. a Nové Město n. M.
  • Informovanost pečujících osob, zástupců obcí a široké veřejnosti – bude vytvořena brožura o nabídce služeb na území MAS
  • Tým okolo dítěte – aktivita vedená partnerem Portimo, o.p.s. pro rodiny s dětmi s hendikepem bude působit tým odborníků, který se schází za účelem práce s konkrétní rodinou
  • Zajištění péče osoby ovdovělé včetně psychosociální podpory – aktivita bude vedena partnerem projektu Zpátky do života (sociálně aktivizační pomoc pro ovdovělé rodiny spočívá v aktivním osobním kontaktu s rodinou, předání informací i praktická pomoc v domácnosti)
  • Klub seniorů – univerzita 3. věku – aktivita bude probíhat v Novém Městě na Moravě a v Bystřici nad Pernštejnem, jedná se o muzikoterapii, arteterapii, přednášky, kavárničky, kulturní setkávání atd.

Rádi uvítáme každého, kdo bude mít zájem se do jednotlivých aktivit zapojili nebo se jenom přijít podívat a zjistit, co nového náš region nabízí. Bližší informace a konkrétní aktivity naleznete vždy na http://www.zubrizeme.cz/opz-2021/

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák