Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PRV - 9. výzva

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje v pořadí 9. výzvu Programu rozvoje venkova k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (+ přechodné období)

 

Termín vyhlášení výzvy: 15.12.2023

Termín příjmu žádostí: 01.01.2024 do 15.01.2024 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 01.02.2024

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

Celková výše finanční alokace 9. výzvy MAS pro PRV: 356 529 Kč

 

Oblasti podpory: 

Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství, opatření, výše finanční alokace na níže uvedená opatření je 356 529 Kč:

  • Hasičské zbrojnice 
  • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven


ZNĚNÍ VÝZVY MAS č. 9 PRV:

Viz. Text výzvy

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ (nutno stáhnout do PC):

 

 KE STAŽENÍ:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro příjemce dotace - 1. výzva SZP

27. 6.14:00MěÚ Bystřice n. P. - zasedací místnost

MAS Zubří země, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce dotace
k 1. výzvě MAS v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

Datum a čas

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák