Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM OKOLO DÍTĚTE

Aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu prostřednictví partnera Portimo, o.p.s.


V rámci aktivity působí sociální pracovník, který bude tým okolo dítěte (multidisciplinární tým
odborníků) zajišťovat, koordinovat, komunikovat a dohlížet na tvorbu individuálního plánu podpory
daného dítěte, předávání informací mezi odborníky a rodiči a hledání optimálního a efektivního
východiska.

Sociální pracovník se stává prvním klíčovým pracovníkem rodiny. Svolává lidi na jedno
místo, zastřešuje celý tým a rodina/rodiče jsou jednou z rovnocenných součástí. Při setkání se
předávají informace o tom, co je v plánu, co se událo a jak se situace vyvíjí. Při jednání vzniká plán
podpory, který slouží pro rodinu i celý tým odborníků. Aktivita přispívá k ucelenosti a komplexnosti
péče o rodiny/děti.


Primárním cílem je kolektivní podpora rodiny ze strany odborných pracovníků formou Individuálního
plánu podpory dítěte.


Hlavní rozdíl mezi případovou konferencí vyvolanou orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a
Týmem okolo dítěte (TOD) je ten, že v případě SPOD se již řeší nějaké selhání na straně rodiny, ale
TOD je výrazně preventivní aktivita, která tomuto s velkou pravděpodobností zcela předchází (ze
zkušeností inovátora Educo ve Zlínském kraji).


Přínos Týmu okolo dítěte:
 – přenos informací a postupů napříč všemi odborníky;
 – zákonní zástupci jsou přímými aktéry jednání a mohou se
okamžitě vyjádřit;
 – rodiče jsou vnímáni odborníky jako rovnocenní aktéři jednání
s právem říci, co považují za důležité a nezbytné;
 – všichni odborníci vnímají situaci okolo dítěte jako komplexní
osobnost, ne tedy pouze z pohledu zdravotního (otázka diagnózy) nebo sociálního (otázka prostředí a
možností) nebo vzdělávacího (otázka vzdělávání a nároků).

Více informací naleznete na stránkách partnera Portimo, o.p.s. zde: https://www.portimo.cz/…okolo-ditete

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák