Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 9. Výzva MAS Zubří země - Sociální podniky - (I.)

9. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do zázemí sociálních podniků – (I.)

 

Text výzvy

Změna výzvy (uveřejněno 17.07.2018)

Informace ke změně výzvy (uveřejněno 17.07.2018) 

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

 

Žadatel se řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://irop.mmr.cz/…ane-projekty

 

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v Interních postupech pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.:

Interní postupy pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.

 

Finanční alokace na výzvu – 2 421 052,63 Kč (s 5 % spoluúčastí žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 2 421 052,63 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

1. Vznik nového sociálního podniku

- založením nového podnikatelského subjektu,

- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

 

2. Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

- rozšíření nabízených produktů a služeb,

- rozšíření prostorové kapacity podniku,

- zavedení nových technologií výroby,

- zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

 

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 

KONTROLNÍ LISTY

MAS bude hodnotit přijaté žádosti o podporu na základě těchto kontrolních listů:

Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy věcného hodnocení


 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat dne 9.7.2018 ve 13:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s.- poradenské místo Nové Město na Moravě, na adrese: Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

 ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin

 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

Dne 16.07.2018 bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu v MS2014+ z 31.07.2018 (12:00 hodin) na 15.8.2018 do 12:00 hodin.

 

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Scherrerová, manažer SCLLD, tel: 739 393 121, email: scherrerova@zubrizeme.cz, zubrizeme@centrum.cz

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák