Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 1. Výzva MAS Zubří země - doprava - (I.)

1. Výzva MAS Zubří země – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (I.)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Interní postupy

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zohledňující podíl způsobilých výdajů projektu na vegetaci a zeleň

 

Odkaz na 53. výzvu IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD – SC 4.1, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

 

Finanční alokace na výzvu - 4 mil. Kč (bez 5 % spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY: výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY: rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.

Aktivita CYKLODOPRAVA: výstavba komunikací pro cyklisty v dopravním prostoru pozemních komunikací.

 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (území MAS Zubří země):

133-mas-cele-uzemi-2017-nahled

Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Dne 15. 5. 2017 od 15:30 se bude v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem v 1. patře konat seminář pro potenciální žadatele o podporu v této výzvě. Seminář bude zaměřen na samotnou 1. výzvu MAS Zubří země pro IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy, na postup hodnocení a výběr projektů. Školení bude trvat cca 2 hodiny. Na seminář je vhodné se předem nahlásit kontaktní osobě této výzvy (Ing. Ladě Jindrové, MAS Zubří země, o.p.s.), z důvodu omezené kapacity sálu.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele k 1. výzvě MAS Zubří země – IROP – doprava – (I.)

Otázky a odpovědi ze semináře pro žadatele k 1.výzvě IROP – doprava
 

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 4. 5. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 4. 5. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 23. 6. 2017, od 12:00 hodin

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Ladu Jindrovou, manažerku SCLLD, tel: 739 393 111, 566 590 393, email: jindrova@zubrizeme.cz

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

1. výzva MAS pro SP SZP

8. 4.

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje od 08.04.2024 do 22.05.2024, 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci strategického plánu Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.7

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák