Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

INFORMOVANOST PEČUJÍCÍCH OSOB, ZÁSTUPCŮ OBCÍ A VEŘEJNOSTI

Aktivita probíhá na celém území MAS po celou dobu realizace projektu.


V rámci aktivity bude vytvořena a případně aktualizována informační brožura o nabídce služeb na
území MAS. Dotčené osoby, zejména rodiny, ale také například praktičtí lékaři, představitelé obcí
apod. budou díky příručce seznámeni se všemi možnostmi řešení typových situací/problémů včetně
například možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek pro domácí péči. Bude uveden i přehled
těchto služeb na území MAS včetně kontaktů. Tato příručka bude distribuována přes obecní úřady,
ordinace praktických lékařů, nemocnice v NMNM atd.
V případě potřeby budou poskytovány i individuální konzultace starostům/pečujícím osobám/lékařům
 apod.

charita

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

1. výzva MAS pro SP SZP

8. 4.

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje od 08.04.2024 do 22.05.2024, 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci strategického plánu Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.7

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák