Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

DOBROVOLNICTVÍ A SVÉPOMOC

Aktivity probíhají na celém území MAS po celou dobu realizace projektu.

Dobrovolnická činnost je důležitým aspektem kvality komunitního života. Při práci s dobrovolníky je
potřebné neustále komunikovat (se stávajícími i s potenciálními), a to zejména prostřednictvím škol,
spolků, farních charit atd. Současně je nutné komunikovat se spolupracujícími organizacemi, které
dobrovolníky využívají a vše navzájem propojovat.


Veřejné akce a sbírky jsou dalším důležitým aspektem naplňování principu komunitně vedeného
života. Měly by uplatňovat, mimo jiné, edukativní prvky, zvyšovat informovanost o službách a
podporovat sounáležitost v rámci území. Sbírky jako je např. Národní potravinová sbírka nebo
osvětovo-fundrainsingová akce Koláč pro hospic jsou založeny právě na sounáležitosti a pomoci
potřebným, a to nejen pro dárce, ale i pro zapojené dobrovolníky.

 

Termíny jednotlivých akcí, na kterých jsou zapojeni dobrovolníci přes tento projekt, najdete v kalendáři.

Pokud byste měli zájem o dobrovolnickou činnost, ozvěte se prosím manažerovi projektu.

 

Fotogalerie z akcí, kde vystupovali dobrovolníci:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák