Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

4. výzva MAS Zubří země - IROP - DOPRAVA 2023

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)2021–2027

 

 Název výzvy MAS pro OP TAK: 4. výzva MAS Zubří země – IROP – DOPRAVA 2023

Termín vyhlášení výzvy MAS: 24.10.2023

Termín příjmu projektových záměrů: 24.10.2023 do 16.01.2024 – předložení projektového záměru na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím datové schránky MAS (bvmtizv) 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena strategie CLLD.

Celková výše finanční alokace 4. výzvy MAS pro IROP – Doprava: 14.000.000 Kč

Oblasti podpory:       

A.    Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A)
  • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, včetně doprovodné části projektu (B)
  • Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány

B.    Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury (A)
  • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (B)
  • Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány

Znění 4. výzvy MAS Zubří země – IROP – Doprava 2023:

Viz. Text výzvy

 

KE STAŽENÍ:

Přílohy výzvy MAS:

 

Související dokumentace výzvy MAS:

Seminář pro žadatele – výklad dotačních podmínek:

Dne 31.10.2023 se bude v 10 hodin konat seminář pro žadatele v kanceláři MAS Zubří země, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Zájemci se mohou hlásit na seminář do 30.10.2023 (kontaktní údaje v pozvánce). Seminář se bude konat v případě, že se přihlásí 3 a více zájemců. V opačném případě nabízíme individuální konzultace.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák