Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

3. výzva MAS Zubří země - IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 2023

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)2021–2027

 Název výzvy MAS pro OP TAK: 3. výzva MAS Zubří země – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023

Termín vyhlášení výzvy MAS: 24.10.2023

Termín příjmu projektových záměrů: 24.10.2023 do 16.01.2024 – předložení projektového záměru na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím datové schránky MAS (bvmtizv) 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena strategie CLLD.

Celková výše finanční alokace 3. výzvy MAS pro IROP – Vzdělávání: 12.000.000 Kč

Oblasti podpory:       

A.    Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 • Navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS
 • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
 • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

B.    Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
 • Vnitřní konektivita škol
 • Školní družiny a školní kluby
 • Učebny neúplných škol

Doprovodná část projektu:

 • Budování a modernizace zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety),
 • Vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi 
 • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Znění 3. výzvy MAS Zubří země – IROP – Vzdělávání 2023:

Viz. Text výzvy

 

KE STAŽENÍ:

Přílohy výzvy MAS:

 

Související dokumentace výzvy MAS:

 

Seminář pro žadatele – výklad dotačních podmínek:

Dne 31.10.2023 se bude ve 14 hodin konat seminář pro žadatele v kanceláři MAS Zubří země, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Zájemci se mohou hlásit na seminář do 30.10.2023 (kontaktní údaje v pozvánce). Seminář se bude konat v případě, že se přihlásí 3 a více zájemců. V opačném případě nabízíme individuální konzultace.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro příjemce dotace - 1. výzva SZP

27. 6.14:00MěÚ Bystřice n. P. - zasedací místnost

MAS Zubří země, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce dotace
k 1. výzvě MAS v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

Datum a čas

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák