Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

2. výzva MAS Zubří země - IROP - HASIČI 2023

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)2021–2027

 

Název výzvy MAS pro OP TAK: 2. výzva MAS Zubří země – IROP – HASIČI 2023

Termín vyhlášení výzvy MAS: 24.10.2023

Termín příjmu projektových záměrů: 24.10.2023 do 7.12.2023 – předložení projektového záměru na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím datové schránky MAS (bvmtizv) 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena strategie CLLD. 

Celková výše finanční alokace 2. výzvy MAS pro IROP – Hasiči: 5.000.000 Kč

Oblasti podpory:       

A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;

B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;

C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Doprovodná část projektu (nepovinná): Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

 

Znění 2. výzvy MAS Zubří země – IROP – Hasiči 2023:

Viz. Text výzvy

 

KE STAŽENÍ:

Přílohy výzvy MAS:

 

Související dokumentace výzvy MAS:

Seminář pro žadatele – výklad dotačních podmínek:

Dne 1.11.2023 se bude ve 14 hodin konat seminář pro žadatele v kanceláři MAS Zubří země, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Zájemci se mohou hlásit na seminář do 31.10.2023 (kontaktní údaje v pozvánce). Seminář se bude konat v případě, že se přihlásí 3 a více zájemců. V opačném případě nabízíme individuální konzultace.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák