Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

1. výzva MAS Zubří země - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)2021–2027

 

Název výzvy MAS pro OP TAK: 1. výzva MAS Zubří země – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

Termín vyhlášení výzvy MAS: 24.10.2023

Termín příjmu projektových záměrů: 24.10.2023 do 7.12.2023 – předložení projektového záměru na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím datové schránky MAS (bvmtizv) 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena strategie CLLD.

Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro IROP – Sociální služby: 5.259.685 Kč

Oblasti podpory:      

  • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“)
  • nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

Znění 1. výzvy MAS Zubří země – IROP – Sociální služby 2023:

Viz. Text výzvy

KE STAŽENÍ:

Přílohy výzvy MAS:

Související dokumentace výzvy MAS:

Seminář pro žadatele – výklad dotačních podmínek:

Dne 1.11.2023 se bude v 10 hodin konat seminář pro žadatele v kanceláři MAS Zubří země, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Zájemci se mohou hlásit na seminář do 31.10.2023 (kontaktní údaje v pozvánce).

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

1. výzva MAS pro SP SZP

8. 4.

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje od 08.04.2024 do 22.05.2024, 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci strategického plánu Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.7

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák