Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

1. výzva MAS strategického plánu SZP

MAS Zubří země o.p.s. vyhlásila 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci strategického plánu Společná zemědělská politika (SP SZP), intervence 52.77 LEADER

 

Termín vyhlášení výzvy: 08.04.2024

Termín příjmu žádostí: 09.04.2024 – 22.05.2024 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 19.06.2024

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro SZP: 13 000 000,– Kč

Odkaz na výzvu na webu SZIF: RO SZIF Brno – Státní zemědělský intervenční fond

 

Oblasti podpory:       

 • Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků, výše alokace na dané aktivity 5 000 000 Kč
  • dotace 50%
  • 1. aktivita: Zpracování a uvádění na trh produktů,
  • 2. aktivita: Lesnické podnikání,
  • 3. aktivita: Nezemědělské podnikání.
 • Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí, výše alokace na dané aktivity 8 000 000 Kč
  • dotace 80%
  • 1. aktivita: Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven,
  • 2. aktivita: Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí),
  • 3. aktivita: Drobné památky místního významu,
  • 4. aktivita: Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory).

ZNĚNÍ VÝZVY MAS č. 1 MAS pro SP SZP:

Viz. Text výzvy


SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ:

 

KE STAŽENÍ:

loga-eu-szp-vetsi2-nahled

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro příjemce dotace - 1. výzva SZP

27. 6.14:00MěÚ Bystřice n. P. - zasedací místnost

MAS Zubří země, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce dotace
k 1. výzvě MAS v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

Datum a čas

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák