Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

1. výzva MAS strategického plánu SZP

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

 

Termín vyhlášení výzvy: 19.03.2024

Termín příjmu žádostí: 19.03.2024 do 03.05.2024 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. května 2024

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro SZP: 13 000 000,– Kč.

 

Oblasti podpory:       

 • Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků, výše alokace na dané aktivity 5 000 000 Kč
  • 1. aktivita: Zpracování a uvádění na trh produktů,
  • 2. aktivita: Lesnické podnikání,
  • 3. aktivita: Nezemědělské podnikání.
 • Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí, výše alokace na dané aktivity 8 000 000 Kč
  • 1. aktivita: Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven,
  • 2. aktivita: Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí),
  • 3. aktivita: Drobné památky místního významu,
  • 4. aktivita: Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory).

ZNĚNÍ VÝZVY MAS č. 1 MAS pro SZP:

Viz. Text výzvy

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ (nutno stáhnout do PC):

 • Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků
 • Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí

 

KE STAŽENÍ:

 • Způsob výběru projektů na MAS a další související dokumenty
 • Rozsah povinností kanceláře MAS v souvislosti s vyhlášenou výzvou MAS č. 1 pro SZP je uveden v zápisu z jednání Programového výboru č. 2/2024
 • Počet obyvatel v obcích na území MAS Zubří země k 1. 1. 2023 (podklad pro vyhodnocení kritéria Fiche 5: Počet obyvatel obce a výchozí dokument pro Způsob výběru projektů na MAS)
 • Seznam podpořených projektů MAS Zubří země, o.p.s. – programového rámce PRV, operace 19.2.1. PRV 2014–2020 z 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. a 9. výzvy MAS pro PRV (podklad pro vyhodnocení kritéria Fiche 4: Dosud nepodpořený žadatel v rámci výzev MAS – operace 19.2.1. PRV 2014–2020 a výchozí dokument pro Způsob výběru projektů na MAS)
 • Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 – Obecné a specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027 platné od roku 2024, Intervence 52.77 – LEADER

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák