Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy PRV

V současnosti není vyhlášena žádná výzva MAS pro Program rozvoje venkova

Informace k 7. výzvě MAS pro PRV, která byla uzavřena dne 7.4.2022 jsou dostupné zde.


Program rozvoje venkova, ze kterého bylo možné čerpat dotace v období od roku 2014 –2020 (s přesahem do roku 2022) se bude v novém programovém období, které potrvá až do roku 2027, jmenovat Společná zemědělská politika (SZP). O vyhlášení výzev tohoto dotačního programu Vás budeme včas informovat. Dříve než v roce 2024 však vyhlášení výzev MAS pro SZP nejspíše nebude možné.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák