Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Zpravodaj venkova 5/2016

Publikováno před třemi roky | Rubrika Zpravodaje

Zpravodaj venkova 5/2016

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

  • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
  • Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
  • Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
  • Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
  • NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
  • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
  • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
  • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
  • Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci

5. číslo zpravodaje ke stažení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák