Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Získání osvědčení o splnění standardů MAS

Publikováno před čtyřmi roky | Rubrika SCLLD 2014-2020

Získání osvědčení o splnění standardů MAS

MAS Zubří země, o.p.s. získala dne 2.12.2015 Osvědčení o splnění standardů MAS, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR. Tímto MAS splnila důležitý 1. krok v čerpání finančních prostředků do regionu a může podat žádost na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2016 –2023.

SCLLD musí být nejdříve schválena Valnou hromadou MAS – leden 2016.

logo-prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák