Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Zápis ze schůze pléna MAS Zubří země 15.11.2007

Publikováno před dvanácti roky | Rubrika Zápisy

Program schůze:

  1. Přivítání v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.
  2. Prezentace společnosti ZERA – Vysočina regionální produkt
  3. Projednání návrhu SWOT analýzy
  4. Aktualizace hlavních témat strategie
  5. Informace o programovém výboru a výběrové komisi
  6. Organizační záležitosti MAS
  7. Termín příští schůze

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák