Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

VZORY PŘÍLOH PRO VÝZVY Č. 02_16_022 – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Publikováno před třemi roky | Rubrika SCLLD 2014-2020 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

opvvv-logo

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 9. 2016  vzory příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vedle samotných vzorů příloh je také zveřejněn dokument s názvem Dokládání výstupů a indikátorů šablony, který je stručným návodem, jak vykazovat jednotlivé výstupy a indikátory. Doporučujeme se s obsahem dokumentu seznámit.

Všechny vzory si můžete prohlédnout na webu MŠMThttp://www.msmt.cz/…podpora-skol

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák