Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzva k podání nabídky - technické vybavení pro měření studánek

Publikováno před pěti roky | Rubrika

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 

Technické vybavení pro měření studánek projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku….“ 

  1.                 Vymezení předmětu zakázky a její technická specifikace

Dodávka technického vybavení včetně nezbytného příslušenství pro jejich provoz za účelem měření studánek pro projekt spolupráce „Znám křišťálovou studánku…“, který je financovaný z Programu rozvoje venkova. V popisu položky jsou uvedeny minimální technické parametry, které musí technické zařízení splnit, aby odpovídalo požadavkům na měření studánek. Předpokládaný termín ukončení plnění je květen 2014.

  • Výzva k podání nabídky – (aktualizované vydání 22. 4. 2014 14:00) celý text výzvy
  • Lhůta pro podání nabídky končí dne 29. 4. 2014 ve 12:00 hodin.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák