Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016

Publikováno před čtyřmi roky | Rubrika Dotace

Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO – podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016.

V rámci podprogramu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty nestátních neziskových organizací. 
Doba realizace podpořených projektů je ohraničena rokem 2016.

Minimální výše podpory je 30.000,– Kč, maximální výše podpory je 200.000,– Kč na jeden projekt, jedna organizace může podat maximálně 2 projekty.

Uzávěrka příjmu žádostí je 21. října 2015 ve 12:00 hodin.

Další podrobnosti podprogramu a formulář žádosti naleznete v připojených souborech.

Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba RNDr. Miloslav Novák, e-mail: miloslav.novak@mzp.cz.

Stáhněte si…

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák