Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Vybrané projekty k podpoření 2 výzev IROP a 1 výzvy OPZ

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Vybrané projekty k podpoře

Dne 13.02.2018 uveřejnila MAS Zubří země, o.p.s., seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu těchto výzev IROP:

  • 5.Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (II.)

                             Seznam doporučených/nedoporučených projektů 5.výzvy IROP

  • 6.Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (II.)

                            Seznam doporučených/nedoporučených projektů 6. výzvy IROP

a jedné výzvy OPZ:

  •  1.Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (I.)

                             Seznam doporučených/nedoporučených projektů 1. výzvy OPZ

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák