Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

V Centru EDEN se konal seminář Pozemkové úpravy

Publikováno před třemi roky | Rubrika Semináře

MAS Zubří země, o.p.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov uspořádali 15.11.2016 v Centru EDEN v Bystřice n. P. seminář Pozemkové úpravy – příprava a realizace. Cílem semináře bylo přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav, lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav.

V rámci jednotlivých témat programu byly demonstrovány příklady dobré/špatné praxe a seminář vytvořil prostor pro diskuzi hlavně zástupců obcí za účelem výměny zkušeností. Seminář byl určen především pro partnery CSV, samosprávu, odbornou zemědělskou veřejnost, vlastníky pozemků, odborné instituce, neziskový a podnikatelský sektor, žadatele o dotace z PRV.

Dokumenty ke stažení:

prv-logo-eu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák