Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Tréninková výzva k podání žádosti

Publikováno před devíti roky | Rubrika Projekt osvojení Tréninková výzva

MAS Zubří země, o.p.s.

vyhlašuje

výzvu k podání projektu na zajištění propagační akce

 v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

1) Název výzvy:  

 Živý venkov ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s. 

2) Alokace výzvy:

Celkový objem finančních prostředků činí 100.000,– Kč

3) Cíl výzvy: 

Cílem výzvy je informování veřejnosti o činnosti MAS a posílení společné identity obyvatel regionu prostřednictvím podpory akcí pro veřejnost regionálního charakteru konaných na území MAS Zubří země. Podporovány budou zvláště akce se zaměřením pro děti a mládež. 

4) Popis a rozsah výzvy:

Předkládané žádosti musí být na akce:

  • neinvestičního charakteru,
  • veřejně přístupné,
  • vzdělávacího, kulturního nebo sportovního charakteru.
5) Minimální a maximální výše příspěvku:

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jednu akci je 5.000,– Kč, maximální výše příspěvku je 20.000,– Kč. V rámci výzvy může žadatel získat příspěvek pouze na jednu akci. Maximální výše příspěvku tvoří 80 % z celkových výdajů 

6) Časový harmonogram realizace akce:

Propagační akce budou realizovány v období od 13. ledna 2014 do 31. března 2014, vyúčtování akcí musí být předloženo na předepsaném formuláři do 15. dubna 2014.

7) Oprávnění žadatelé:

NNO, školy, obce, města a svazky obcí na území působnosti MAS Zubří země, o.p.s.

8) Termín pro podání žádosti:

Příjem žádostí: 8. 11. – 9. 12. 2013 (rozhodující bude datum poštovního razítka)

9) Seminář pro žadatele:

Dne 28. listopadu 2013 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, Bystřice n. P.

10) Další informace a kontakty:

Kompletní výzva včetně žádosti je k dispozici na http://www.zubrizeme.cz/…ro-zadatele/ . Konzultace budou poskytovány na tel.: 731 575 342, 566 590 399 a e-mailu: zubri.zeme@centrum.cz

 logo-osvojeni

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák