Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Strategie CLLD MAS Zubří země je konečně schválena

Publikováno před třemi roky | Rubrika SCLLD 2014-2020

Strategie CLLD MAS Zubří země je konečně schválena

Žádost o podporu strategie č. CLLD15_01_046 – „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. 

Schválená verze v podobě podané k 13.12.2016 ke stažení zde SCLLD MAS Zubří země 2014 - 2020 a její přílohy.

mapa-stav-administrace-27-1-2017-nahled

Vzhledem k tomu, že máme téměř po roce strategii schválenou, tak můžeme konečně koncem února vyhlásit výzvu pro IROP a PRV. 

Podrobné informace o vyhlášených výzvách budou zveřejněny do 1. pol. února 2017.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák