Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Dotace Výzvy MAS

MAS Zubří země, o.p.s. ukončila dne 28.3.2018 příjem žádostí o dotaci v 2. výzvě MAS pro Program rozvoje venkova.

Celkový počet přijatých žádostí této výzvy: 77

Celkový objem požadované dotace na výzvu: 19 610 819 Kč
 

Podrobnější seznamy přijatých žádostí o dotaci jsou k dispozici v sekciUzavřené výzvy PRV 

Počet přijatých žádostí o dotaci po opatřeních včetně celkové požadované výše dotace na opatření:

  • Fiche 7 – Modernizace zemědělského podnikání: 40 přijatých žádostí o dotaci, celkový objem požadované dotace na opatření 9 745 094 Kč 
  • Fiche 8 – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství: 4 přijaté žádosti o dotaci, celkový objem požadované dotace na opatření 954 700 Kč 
  • Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání: 21 přijatých žádostí o dotaci, celkový objem požadované dotace na opatření 6 478 569 Kč
  • Fiche 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů: 12 přijatých žádostí o dotaci, celkový objem požadované dotace na opatření 2 432 456 Kč 

MAS Zubří země, o.p.s. nepřijala žádné žádosti o dotaci v těchto opatřeních dané výzvy:

  • Fiche 11 – Podpora ekologické stability
  • Fiche 13 – Posilování ekologické stability lesů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák