Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Seznam přijatých žádostí 1. výzvy PRV

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Dotace Výzvy MAS
V 1. výzvě PRV jsme obdrželi celkem 19 žádostí o dotaci:
  • Fiche 7: Modernizace zemědělského podnikání – 8 žádostí 
  • Fiche 8: Modernizace zpracování zemědělských produktů – 0 žádostí
  • Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání - 9 žádostí 
  • Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů – 2 žádosti

Podané projekty mají celkové výdaje ve výši 10 253 686,– Kč a požadovaná dotace u těchto projektů je 4 406 370,– Kč viz seznamy přijatých žádostí. V současné době bude probíhat v kanceláři MAS kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Na základě této kontroly budou případně žadatelé vyzváni k doplnění či opravě žádostí o dotaci.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák