Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Seznam přijatých žádostí 1.,2. a 3. výzvy MAS Zubří země pro IROP

Publikováno před pěti roky | Rubrika SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS
V období od 04.05.2017 do 23.06.2017 (do 12:00 hodin), přijala MAS Zubří země, o.p.s., celkem 8 žádostí o podporu ve třech výzvách MAS Zubří země v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).
 
V 1. výzvě MAS Zubří země – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (I.), jsme obdrželi celkem 4 žádosti o podporu. Všechny 4 žádosti o podporu jsou zaměřeny na aktivitu Bezpečnost dopravy. Žadatelé mohli podat žádost o podporu i v rámci aktivit: Cyklodoprava a Terminály a parkovací systémy, v těchto aktivitách jsme ovšem nepřijali žádnou žádost.
Požadovaná výše podpory u projektů podaných v této výzvě je 3 860 895,69  viz seznam přijatých žádostí 1. výzvy MAS pro IROP. 
Pro tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 4 000 000 Kč.
 
V 2. výzvě MAS Zubří země – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (I.), jsme obdrželi pouze jednu žádost o podporu. Žádost o podporu je zaměřeny na aktivitu Rozvoj sociálních služeb. Žadatelé mohli podat žádost o podporu i v rámci aktivity: Sociální bydlení, v této aktivitě nebyla přijata žádná žádost o podporu.
Požadovaná výše podpory u tohoto projektu dané výzvy činí 474 509,82 viz seznam přijatých žádostí 2. výzvy MAS pro IROP. 
Pro tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 3 000 000 Kč.
 
Ve 3. výzvě MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (I.), jsme obdrželi celkem 3 žádosti o podporu. Všechny 3 žádosti o podporu jsou zaměřeny na aktivitu Infrastruktura základních škol. Žadatelé mohli podat žádost o podporu i v rámci aktivity: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a aktivity: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, v těchto aktivitách jsme ovšem nepřijali žádnou žádost.
Požadovaná výše podpory u projektů podaných v této výzvě je 7 164 293,13 Kč viz seznam přijatých žádostí 3. výzvy MAS pro IROP. 
Pro tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 5 000 000 Kč.
 
V současné době bude probíhat v kanceláři MAS kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Na základě této kontroly budou případně žadatelé vyzváni k doplnění či opravě žádostí o podporu a ne/povinných příloh.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák