Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Schůze pléna MAS a pracovní skupiny k tvorbě ISRÚ

Publikováno před sedmi roky | Rubrika SCLLD 2014-2020

První setkání pracovní skupiny k tvorbě ISRÚ a schůze pléna MAS Zubří země se koná 6.12.2012 v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák