Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Sběr projektových záměrů

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Aktuality
Pro efektivní shromažďování nových projektových záměrů aktérů v území a aktualizaci projektového zásobníku jsme vytvořili dotazník, který bude k dispozici na našich webových stránkách po celou dobu programového období 2021–2027.
 
Účelem tohoto dotazníku je průběžně zjišťovat nové projektové záměry a potřeby potenciálních žadatelů na území MAS Zubří země a zajistit tak aktualizaci projektového zásobníku s možností nabídnout potenciálním žadatelům dotace dle jejich požadavků. Konkrétní projektové záměry by měly být realizovány v období 2021–2027 na území MAS Zubří země (Novoměstsko, Bystřicko, Nedvědicko).
 
Dotazník naleznete zde nebo pod záložkou 2021–2027 – Sběr projektových záměrů.
 
Hezký den přeje kolektiv MAS

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák