Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

První výzva pro mikropodnikatele z OP PIK 2014-2020

Publikováno před osmi roky | Rubrika Dotace

První výzva pro mikropodnikatele z OP PIK 2014-2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP PIK 2014 – 2015 zveřejnilo první výzvy pro předkládání projektů pro žadatele o podporu.

Žádosti o poskytnutí podpory bude žadatel podávat prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu nalezne žadatel v příloze každé výzvyUživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu“.

Poradenství k výzvě OP PIK poskytuje Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST, regionální kancelář pro Kraj Vysočina. S vyplněním žádostí a příloh pomůže také kancelář MAS Zubří země.

V první výzvě je také vyhlášen program TECHNOLOGIE pro začínající mikropodniky s podnikatelskou historií max. 3 roky.

Základní informace:

 • Příjem žádostí: 1.6.2015 – 31.10.2015
 • Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“). 
 • Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software).
 • Každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.
 • Míra dotace45% 
 • Výše dotace: minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč
 • Přílohy žádosti:

  a) Podnikatelský záměr
  b) Čestná prohlášení, viz Příloha č. 5 výzvy – Příloha k plné žádosti o poskytnutí dotace
  c) Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
  d) Dokument o datu vydání registrace k daňové povinnosti na příslušném FÚ.

Přílohy ke stažení:

Výzvy / programy podpory OP PIK

Termín vyhlášení: 29. května 2015

Název výzvy / programu podpory OP PIK Příjem registračních žádostí Příjem plných žádostí Druh výzvy Plánovaná finanční alokace
Potenciál Od 1. 6. (od 15:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kontinuální 1,5 mld. Kč
INOVACE — Inovační projekt Od 2. 6. (od 13:00 hod) do 30. 11. 2015 září — leden 2016 kontinuální 4 mld. Kč
Partnerství znalostního transferu / PZT Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 300 mil. Kč
Spolupráce — klastry1/ Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 500 mil. Kč

Technologie 

(mikropodniky)

  od 1. 6. (od 13:00) do 31. 10. 2015 kontinuální 250 mil. Kč
Nemovitosti Od 1. 6. (od 14:00 hod) do 31. 8. 2015 září — leden 2016 kontinuální 1,5 mld. Kč
Školicí střediska Od 2. 6. (od 10:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 500 mil. Kč
Marketing — IVV   od 2. 6. (od 11:00) do 30. 11. 2015 kontinuální 300 mil. Kč
Úspory energie Od 1. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 září — leden 2016 kontinuální 5 mld. Kč
ICT a sdílené služby2/ Od 2. 6. (od 9:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 1,5 mld. Kč

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák