Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projektové záměry přes MAS dle nové specifikace

Publikováno před sedmi roky | Rubrika SCLLD 2014-2020

Projektové záměry přes MAS dle nové specifikace

Z dotazníkového šetření, které probíhalo v posledních letech jsme od obcí, škol, neziskovek a dalších subjektů obdrželi seznam potřebných investic (zásobník projektů), které jsou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Zubří země, o.p.s. V oficiálním zásobníku projektů mohou být zveřejněny pouze záměry veřejné sféry. Jen na část těchto projektů budou obce a další subjekty moci v následujících letech žádat přímo z operačních programů spolufinancovaných z EU. 

Vzhledem k upřesnění informací o možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS z minulého týdne, nebude bohužel řada již zaslaných projektových záměrů přes MAS podporovatelná. Jelikož je našim cílem maximální využití alokovaných prostředků pro rozvoj našeho regionu, prosíme o pročtení a vyplnění přiložených dokumentů (tabulky pro projektové záměry) a zvážení, zda bychom nemohli dle nastavených parametrů podpořit některou další novou aktivitu realizovanou v období 2016 až 2022, která by zapadala do uvedených oblastí v dokumentu korespondujících se specifickými cíli IROP .

Tabulky pro záměry:

V druhé fázi budeme zjišťovat záměry i od dalších cílových skupin (lesníci, zemědělci, příjemci dotací z OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí)

MAS Zubří země bude v období 2016–2022 rozdělovat finanční prostředky na území působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstka a Nedvědicka) z těchto operačních programů (předběžná alokace):

  • IROP: 53,822 mil. Kč
  • OP Zaměstnanost: 13,230 mil. Kč
  • OP Životní prostředí: 7,622 mil. Kč
  • Program rozvoje venkova: 29,396 mil. Kč
  • CELKEM                  104,070 mil. Kč

Známe administrativní přetíženost a budeme při specifikaci projektů maximálně nápomocni. Tabulky projektových záměrů jsme koncipovali s důrazem na přiblížení vymezení jednotlivých specifických cílů (co lze a co nelze MAS podpořit). Důvodem dotazování je povinnost MAS sestavit finanční a akční plány na následující období jako součást Strategie, která podléhá schvalování MMR a na jejímž základě budeme v následujících letech pro region čerpat.

  • Zásobník projektů - záměrykteré jsme obdrželi v minulých letech od obcí (předpokládané náklady jsou orientační).

Vaše projektové záměry zasílejte, prosím, do 15. června 2015 na email: zubri.zeme@centrum.cz. V případě potřeby se neváhejte obrátit na kancelář MAS Zubří země, o.p.s.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák