Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekt "Osvojování schopností MAS Zubří země"

Publikováno před sedmi roky | Rubrika Projekt osvojení SCLLD 2014-2020

logo-szif Dne 8.2.2013 byla zaregistrována žádost o dotaci na 500.000,– Kč z Programu rozvoje venkova, která po prvotním přezkoumání splňuje požadavky způsobilosti. Žádost o dotaci z PRV je zařazena pod registračním číslem 13/010/34100/563/000004

Ve vyhlášeném termínu od 06.02. do 12.02.2013 bylo na centrálním pracovišti SZIF v Oddělení metodiky osy 4 PRV zaregistrováno celkem 60 žádostí o dotaci na opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění o celkové výši 29 350 850,– Kč (celková alokace 28,4 mil. Kč)

loga-prv3

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák