Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Proč podat žádost o dotaci přes MAS?

Publikováno před šesti roky | Rubrika Dotace SCLLD 2014-2020

Proč podat žádost o dotaci přes MAS?

Navýšení míry podpory u vybraných opatření v rámci PRV až na 70% (v rámci IROP u všech o 5% – na 95%), větší škála podpořených aktivit ve srovnání s výzvami vypsanými přímo dotačními orgány, nižší administrativní náročnost při zpracování žádostí o dotaci v rámci IROP, zdarma poskytování konzultací a seminářů žadatelům/příjemcům dotace v pracovní dny kanceláří MAS Zubří země, o.p.s. na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem a nově také v pondělí na adrese: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky), 592 31 Nové Město na Moravě. 

 

Harmonogram výzev MAS Zubří země pro první polovinu roku 2017 a předběžná informace o prvních výzvách pro žadatele o dotaci v roce 2017

 

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dne 25.1.2017 (téměř po roce) Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která byla nezbytným dokumentem pro další činnost a fungování MAS.

MAS Zubří země v návaznosti na schválenou SCLLD informuje o plánovaném harmonogramu výzev pro první pololetí roku 2017. Pro dané období budeme rozdělovat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Znění výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy:

http://www.zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/

V každé výzvě bude uveden termín konání semináře, který bude pro zájemce o dotaci zdarma. Na tomto semináři budou účastníci seznámeni s dotčenými opatřeními, postupem podání žádosti o dotaci, podmínkami získání dotace, povinnými přílohami a dalšími specifiky výzvy.

 

V návaznosti na plánované vyhlášení výzev otevřela kancelář MAS Zubří země, o.p.s. nové poradenské místo také na adrese: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky), 592 31 Nové Město na Moravě. Případní zájemci o dotaci mohou své projektové záměry konzultovat na provozovně v Novém Městě na Moravě každé pondělí od 8,00 do 16,00 hodin (kontaktní osoba: Ing. Lada Marková).

Konzultační hodiny kanceláře MAS Zubří země, o.p.s. na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, zůstávají beze změny (kontaktní osoby: Ing. Lada Jindrová, Ing. Jarmila Zemanová; úterý – pátek: Ing. Lada Marková).Proč podat žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova přes MAS?

1)       Větší škála podpořených aktivit ve srovnání s výzvami vypsanými přímo PRV – upraveny podmínky pro žadatele podávající žádost o dotaci přes MAS:

 • čl. 17.1.a) Zemědělské podniky – umožnění podpory mobilních strojů vč. Traktorů
 • čl. 17.1.b) Zemědělské produkty – podpora užitkových vozidel kategorie N1
  • čl.17.1.c) Polní cesty – pokud je žadatelem obec a zaváže se k delší udržitelnosti, bude možné realizovat i v katastrech, kde neproběhly KPÚ/JPÚ
  • čl. 19.1.b) Nezemědělské podnikání – širší výčet CZ-NACE, žadatel nemusí být zemědělec, podpora užitkových vozidel, možnost realizovat stravovací a rekreační služby i bez vazby na ubytování, pokud je v blízkosti významný turistický cíl
  • čl. 26 Lesnické technologie – žadatel hospodaří na min. 3 ha lesa

2)       Navýšení míry podpory u vybraných opatření

3)       Možné přidání témat a navýšení alokace (přidání opatření týkající se občanská vybavenost a kulturní dědictví – změna od r. 2018

4)       MAS poskytuje zdarma poradenství a semináře pro případné zájemce o dotaci a příjemce dotace.

 

Proč podat žádost o dotaci do IROP přes MAS?

1)       Nižší administrativní náročnost při zpracování žádosti o dotaci – při podání žádostí o dotaci přes MAS upravena kritéria „přijatelnosti“ pro integrované projekty

 • žadatel u projektů do 5 mil. Kč nepředkládá eCBA/finanční analýzu u projektů (centrálně tato povinnost již u projektů od 2 mil. Kč)
 • bezpečnost dopravy – není zapotřebí audit bezpečnosti
 • cyklodoprava – neřeší se frekvence dopravy, velikost obcí a počet pracovních míst
 • přestupní terminály – neřeší se počet spojů, postačuje přestup mezi dvěma druhy dopravy
 • komunitní centra – postačuje zajištění sociálního pracovníka
 • vzdělávání – postačí bezbariérovost učebny nebo kompenzační pomůcky

2)       Snížení finanční spoluúčasti žadatele u všech projektů – dotační zvýhodnění v podobě bonusu +5% u žádostí podaných přes MAS (míra podpory zvýšena z 90% na 95%)

3)       MAS poskytuje zdarma poradenství a semináře pro případné zájemce o dotaci a příjemce dotace.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák