Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Pozvánka na prohlídku naučné lesní stezky v Bystřici nad Pernštejnem

Publikováno před jedním rokem | Rubrika

MAS Zubří země delší dobu zvažovala realizaci vlastních projektů v oblasti cestovního ruchu, ve kterých by přispěla k rozvoji území a současně, kterým by ukázala, že dokáže být patřičně akční. Při úvahách o realizaci vlastních projektů ovšem v drtivé většině MAS narazila na finanční limity, neboť každý ze zvažovaných projektů vyžadoval přinejmenším nemalou vlastní finanční investici a předfinancování ze strany investora. Bylo nutné najít jinou cestu, tou mohla být spolupráce s místním akčním aktérem v území, který bude ochoten navázat spolupráci s MAS a přitom projekt financovat. Nabídka spolupráce se zrodila na začátku roku 2019 a jako dostatečně akční se pro záměr MAS stalo Město Bystřice nad Pernštejnem. Prvotní nápad pracovníků MAS vytvořit na území MAS Zubří země (ve velmi malém měřítku) naučnou stezku korunami stromů resp. vzdušný chodník, natolik nadchla pana starostu Karla Pačiska z Bystřice nad Pernštejnem, že netrvalo dlouho a po pár měsících jednání o vhodné lokalitě, financování i podobě stezky bylo zhruba jasno a zadalo se architektům zpracování jednoho z částečně rozpracovaných slibných návrhů v lokalitě Hora v Bystřici nad Pernštejnem, které mělo město shodou okolností „v šuplíku“.

Pozvánka na prohlídku naučné lesní stezky v Bystřici nad Pernštejnem

Příprava projektu byla časově náročná a vyžadovala spoustu ústupků – vzdušný chodník se sice smrskl na vyhlídku nad lomem, ale myšlenka naučné stezky byla zachována a obohacena o 4 dřevěné zajímavé architektonické prvky (odpočívadla), které akcentují místa okolí bývalého lomu a upozorňují na proměnu lesa v čase po skončení těžby. Výstavba naučné lesní stezky proběhla v první polovině roku 2021 a jak již bylo řečeno nachází se na stávajících vyšlapaných pěšinách v lese při lomu na severním svahu kopce Hora města Bystřice nad Pernštejnem. Pěšina začíná v místě, kde se pod hranou lesního porostu při patě kopce nachází městské výletiště. Dále pokračuje lesem kolem bývalého lomu asi do poloviny kopce, kde ústí na současnou lesní cestu, která vede po vrstevnici kopce a plynule přechází ve vyšlapanou lesní cestu, která vyústí až na vrchol kopce Hora ke třem křížům – na místo popraviště z 15. století. Lesní stezka skýtá spoustu možností, vyhlídek a pozorování druhových změn lesa. Architektonické prvky nemají záměrně jasně definované použití. Představují prostorové variace dřevěných plošin a hranolů, které mohou sloužit pro posezení, pobytu, přelézání i jednoduchému cvičení. Edukativní cedulky na prvcích vychází námětově ze současných environmentálních témat lesní krajiny, ekologie, hospodaření v lese a hlavně z reálných lesních společenstev, kterými stezky prochází. Jedná se o tyto společenstva na daných místech s architektonickými prvky: biotop smíšeného lesa (nástup u výletiště), biotop lomu (vyhlídka nad lomem), biotop světlé březiny (rozcestník nad březinou), biotop bučiny (prvek v bučině) a biotop dospělé monokulturní smrčiny (prvek při křižovatce s lesní cestou).

MAS Zubří země je hrdá, že se jí podařilo ve spolupráci s městem Bystřice nad Pernštejnem vdechnout opět život lokalitě, která byla bez konceptu, neudržovaná a v jednom z úseků nevhodně užívaná vandaly, kteří si zde vybudovali nelegálně singltreky. Díky realizaci projektu došlo k smysluplnému využití území vedoucímu ke zvýšení environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesa.

A říkáte si, odkud se vzal název stezky „kozí stezka“? Zavítejte do Bystřice nad Pernštejnem, vydejte se lesní stezkou až na vrchol kopce Hora a posuďte sami, zda jste byli společně s námi dostatečně akční a při strmějším stoupání do kopce jste si připadali jako kozy a kamzíci zdolávající vysokohorský terén nebo pro vás byla procházka lesem příjemným zpestřením letního dne, kdy jste měli možnost se o lesích v našem regionu dozvědět zase něco nového.

Město Bystřice nad Pernštejnem uskutečnilo v pondělí 30.8.2021 od 14 hodin v prostorách bývalého lomu akci nazvanou „Ukončení prázdnin“, která byla spojená právě se slavnostním otevřením lesní stezky. Nevlídné počasí naštěstí neodradilo veřejnost, která si společně s námi užila poslední den prázdnin, který se nesl v duchu praskajícího ohně, trampských písní doprovázených kytarou a voňavých špekáčků.....

 

Soubor:Znak města Bystřice nad Pernštejnem.png – Wikipedie

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák