Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Pojďte se s námi podílet na nové integrované strategii rozvoje zájmového území MAS Zubří země o.p.s.

Publikováno před desíti roky | Rubrika SCLLD 2014-2020

leader-nahled V současné době se v ČR často hovoří o místních akčních skupinách tzv. MAS v souvislosti s regionálním rozvojem po roce 2014. Evropská unie si uvědomuje, že venkovským oblastem se nedostává potřebných zdrojů na jejich obnovu a rozvoj. Chce nepříznivý stav změnit metodou komunitního rozvoje, známou pod zkratkou LEADER. Ta říká, že o vložených prostředcích nejlépe rozhodnou v samotném místě jejich použití. Prostředníka tohoto rozdělování tvoří Místní akční skupina (MAS). MAS na základě strategie místního rozvoje vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy aktivit, kterým následně zprostředkovává financování. Od roku 2007 v celé ČR takto rozděluje finanční prostředky do svých regionů 112 MAS. Bohužel MAS Zubří země nepatří mezi podpořené MAS. To bychom chtěli od roku 2014 změnit a přinést více finančních prostředků do rozvoje našeho regionu.

Co je MAS?

Místní akční skupina je skupina fyzických a právnických osob soukromého i veřejného sektoru, která se dala dohromady za účelem zlepšení kvality života v regionu. Každá zájmová skupina nesmí tvořit více než 50 %. V MAS mohou být členy občané, zástupci obcí, zástupci neziskových organizací, škol působících v daných obcích a podnikatelé trvale žijící, nebo podnikající v daném území.

komunitni-planovani-nahled MAS Zubří země o.p.s. začíná připravovat podklady a dokumentace pro nové plánovací období 2014 – 2020, kdy se chceme zapojit do čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro zájmové území definované 69 katastrálními územími obcí, které patří do správních obvodů ORP Bystřice n.P., Nové Město n.M. (vyjma obce Fryšava pod Žákovou horou, Křižánky, Sněžné) a mikroregionu Pernštejn (Černvír, Nedvědice).

V programovacím období od roku 2014 mají MAS díky tzv. multifondovému financování rozdělovat několikanásobně vyšší finanční prostředky než doposud. Klíčovým předpokladem k úspěšnému získání těchto prostředků pro náš region bude právě kvalitní integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ), na základě které bude rozdělovat MAS Zubří země desítky milionů ročně na rozvoj regionu. Důležité je, aby nová strategie skutečně vzešla z co nejširší diskuse, neboli aby se našlo co nejširší spektrum lidí, ochotných se na celém území o těchto věcech bavit, aby nevznikl dojem, že je ta či ona část území nebo oblast činností zvýhodňována nebo zanedbávána.

Jaké potřeby mají Vaše obce? Váš názor nás zajímá. Staňte se členem pracovní skupiny a naplánujte s námi rozvoj území MAS Zubří země. Zveme vás, abyste se spolu s námi v následujících měsících podíleli na tvorbě „Integrované strategie rozvoje území“ Místní akční skupiny Zubří země.

První setkání pracovní skupiny k tvorbě ISRÚ a schůze valné hromady proběhne 6.12.2012 v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

Proč se stát členem pracovní skupiny a připravovat ISRÚ?

Na základě ISRÚ se v následujícím programovacím období budou rozdělovat přes MAS značné finanční prostředky na rozvoj regionu.V pracovní skupině budou reprezentativně zastoupeni zástupci veřejného sektoru, podnikatelů, neziskových organizací a občanů. Díky účasti v pracovní skupině budou mít členové možnost pozitivně ovlivnit konkrétní rozvojové cíle a aktivity, pomocí kterých bude těchto cílů dosahováno.

Jak se mohu přihlásit do pracovní skupiny pro tvorbu ISRÚ?

Stačí napsat e-mail na adresu: zubri.zeme@centrum.cz nebo zavolat na telefonní číslo 731 575 342. Konečný termín pro přihlášení do pracovní skupiny je středa 5. prosince 2012. Na výše uvedeném kontaktu lze získat také další informace k tvorbě integrované strategie rozvoje území.

Jak jinak se také mohu zapojit do tvorby ISRÚ?

Pro novou strategii je velmi důležité znát potřeby území. Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku či tabulky projektového záměru. Dotazníky jsou anonymní a nebudou žádným jiným způsobem využívány.

Těšíme se na spolupráci při tvorbě ISRÚ!

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák