Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Podali jsme projekt Spolupráce II

Publikováno před dvanácti roky | Rubrika Projekty

logo-mas-moravskobudejovicko

MAS Moravskobudějovicko ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s. požádala o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, na realizaci projektu s názvem „Žijeme aktivně a zdravě,“ s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“. 

Cílem projektu je vybudovat, případně rekonstruovat dětská hřiště a hřiště pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel venkova (úhrnem za cca 2,5 mil. Kč) v  3 obcích v území působnosti MAS Moravskobudějovicko (Dědice, Litohoř, Domamil) a ve 3 obcích v území působnosti MAS Zubří země (Křídla, Sněžné, Písečné).

1. Víceúčelové hřiště v Písečném

hriste-pisecne1-nahled hriste-pisecne11-nahled hriste-pisecne8-nahledhriste-pisecne5-nahled

 

 

 

 

V současnosti se na parcele p.č. 20/1 v KÚ Písečné nachází obecní prostranství. V jeho lokalitě je vybudováno svépomocí hřiště s navážkou a propustným povrchem.  Plánované víceúčelové sportovní hřiště bude mít rozměry 30×15m, tak aby umožňovalo mj. i provozovat tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a další kolektivní sporty. Realizace hřiště bude spočívat v terénních úpravách pozemku, vyhloubení základové jámy a usazení sítě drenážního odvodnění. Následovat bude štěrkové lože ze 3 různých fragmentací štěrku doplněné finální vrstvou štěrku o zrnitosti 0–4mm. Hranice hřiště budou osazeny obrubníky. Jako sportovní povrch bude použita umělá tráva 2. generace včetně lajnování. Podle požadavků zástupce MŠ bude hřiště dovybaveno herními prvky pro kolektivní hry dětí MŠ. Hřiště bude ohraničeno sítěmi ukotvenými na ocelových sloupcích a uzamykatelnou vstupní bránou.

2. Dětské hřiště ve Sněžném

foto-plochy-na-hriste2-nahled foto-plochy-na-hriste-nahled   

 

 

 

Plocha určená k výstavbě dětského hřiště se nachází na parcele č. 778/2 – kat.úz. Sněžné na Moravě, které jsou ve vlastnictví Městyse Sněžné. Díky projektu budou pořízeny hrací prvky dětského hřiště.

3. Dětské hřiště v Křídlech 

fotodokumentace-kridla3-nahled fotodokumentace-kridla5-nahled

 

 

 

 

Stavba dětského hřiště je umístěna u stávajícího objektu MŠ a ZŠ Křídla na pracele č. 120. Prostor před mateřskou školkou bude osazen dětskými hracími prvky pro nejmenší věkovou kategorii (trampolína, rozšíření stávajícího domku se skuzavkou o balanční žebřík, houpačky, pérová hopsadla atd.)

Součástí projektu jsou také 2 akce pro širokou veřejnost v Dědicích a Písečném. 

Státní zemědělský intervenční fond zaregistroval koncem června 2011 v rámci 13. kola PRV 50 Žádostí o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 98.170.252.- Kč. V záměru a) Národní spolupráce je zaregistrováno 32 projektů, v záměru b) Mezinárodní spolupráce je zaregistrováno 18 projektů.

Náš projekt spolupráce se budeme snažit podpořit na veřejné prezentaci v Praze na Ministerstvu zemědělství před hodnotící komisí (září 2011). Jak náš projekt dopadne, se dozvíme v listopadu 2011.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák