Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Metodika - Přidaná hodnota projektů spolupráce

Publikováno před čtyřmi roky | Rubrika Projekty

Metodika - Přidaná hodnota projektů spolupráce

MAS z Vysočiny společně tvořily metodiku, která čerpá zkušenosti z realizovaných projektů spolupráce.

Předkládaný dokument „Metodika – přidaná hodnota projektů spolupráce“ je dokumentem, který vznikl v rámci projektu  „MASky Spolu“ rč. 15/022/4210a/563/000029. Jedná se o návodný dokument pro MAS jak úspěšně realizovat projekty národní i mezinárodní spolupráce v rozličných oblastech, podporované z různých operačních programů.

V dokumentu jsou popsány projekty spolupráce, které byly realizovány MAS spolupracujícími na výše uvedeném projektu. Jsou zde zachyceny zkušenosti, poznatky a příklady dobré praxe z jednotlivých projektů. Součástí metodiky je SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v rámci celého procesu realizace projektu spolupráce.

Závěr dokumentu obsahuje seznam ukazatelů přidané hodnoty spolupráce, které vyplynuly z diskuze nad jednotlivými projekty v rámci společných pracovních jednání spolupracujících MAS.

Projektu se účastnily MAS z Vysočiny


 – MAS Rokytná, o.p.s.
 – Královská stezska, o.p.s.
 – Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s.
 – Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z.s.
 – Místní akční skupina Třešťsko, o. p. s.
 – Oslavka, o. p. s.
 – Místní akční skupina Šipka, o. s.
 – Místní akční skupina Zubří země, o. p. s. 


Metodiku naleznete ZDE

logo-projektu-masky-spolu-m

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák