Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV

Publikováno před třemi roky | Rubrika SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS

MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV

Termín vyhlášení výzvy: 1. 3. 2017

Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020"

Termín příjmu žádostí: od 29.3.2017 do 13.4.2017 do 14 hodin v termínech uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 14. 7. 2017

Místo podání žádostí:

  • Bystřice nad Pernštejnem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (za budovou MěÚ Bystřice n. P.)
  • Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky, dveře č. 217 – vedle ordinace MUDr. Holka), 592 31 Nové Město na Moravě

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají na území MAS místo realizace.

KE STAŽENÍ:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák