Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV

Publikováno před šesti roky | Rubrika SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS

MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV

Termín vyhlášení výzvy: 1. 3. 2017

Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020"

Termín příjmu žádostí: od 29.3.2017 do 13.4.2017 do 14 hodin v termínech uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 14. 7. 2017

Místo podání žádostí:

  • Bystřice nad Pernštejnem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (za budovou MěÚ Bystřice n. P.)
  • Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky, dveře č. 217 – vedle ordinace MUDr. Holka), 592 31 Nové Město na Moravě

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají na území MAS místo realizace.

KE STAŽENÍ:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák