Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země se připravuje na programové období 2021 – 2027

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Aktuality

Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí, a i když na ukončení realizace projektů podpořených v letošním (i v příštím roce) máme další 2–3 roky, už je třeba myslet na to, na čem budeme pracovat v následujících letech.

V novém programovém období Národní síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou rozdělovat finanční prostředky z těchto dotačních programů: 

  • Integrovaný regionální operační program – IROP,
  • Strategický rámec Společné zemědělské politiky – SZP (Intervence: LEADER),
  • Operační program Zaměstnanost – OP Z + (Priorita 2 Aktivní začleňování terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí),
  • Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP).

Přesto, že jsme ještě nestačili vyčerpat veškeré dotace určené pro naše území, pouštíme se již do přípravy další etapy působení MAS Zubří země na podporu našeho regionu. Předpokladem k tomu je splnění Standardů MAS pro nové období. Dále nás čeká příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 (dále jen „SCLLD“), která po schválení řídícími orgány přinese v dalších letech finanční prostředky z několika operačních programů. 

Přípravu SCLLD jsme zahájili zpracováním analytických dat a dále mapováním potřeb a potenciálu celého území. V současné době zjišťujeme dotazníkovým šetřením potřeby občanů, obcí a jejich příspěvkových organizací, podnikatelů a neziskových organizací regionu. Dotazníky jsou sestaveny k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období.

Tímto bychom rádi oslovili veřejnost, aby se do přípravy Strategie pro náš region zapojili prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazníky jsou k dispozici na webu www.zubrizeme.cz/…-sclld-2021/. Prosíme širokou veřejnost o vyplnění a zaslání na e-mail: mas@zubrizeme.cz do 27.11.2020. Dotazníky je možné vyplnit i online na Googlu.

V prosinci 2020 dále plánujeme veřejné projednání přípravy SCLLD v Nedvědici, Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě. Termíny projednání jsou tyto:

  • 14.12.2020 v Bystřici nad Pernštejnem od 16 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem (1.patro) – pozvánka
  • 16.12.2020 v Nedvědici od 17 hod. ve velkém sále Sokolovny Nedvědice – pozvánka
  • 17.12.2020 v Novém Městě na Moravě od 16 hod. v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě (hlavní sál) – pozvánka

Na veřejné projednání přípravy SCLLD pro budoucí období je zvána široká veřejnost. Žádáme zájemce, aby dodržovali epidemiologická opatření a doporučení, která budou aktuálně v platnosti v termínech konání veřejného projednání.

Zjištěné potřeby vzešlé z komunitního plánování se budeme snažit provázat na dotační programy EU.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák