Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlašuje 2. výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Výzvy MAS

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 15.02.2018 v pořadí již druhou výzvu MAS pro Program rozvoje venkova.

 

 

Výzva je zaměřena na těchto 6 oblastí podpory:

  • Fiche 7 – Modernizace zemědělského podnikání
  • Fiche 8 – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 

  • Fiche 11 – Podpora ekologické stability

  • Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání 

  • Fiche 13 – Posilování ekologické stability lesů 

  • Fiche 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů 

PRV – 2. Výzva MAS Zubří země – fiche 7, 8, 11, 12, 13, 15

 

Příjem žádostí probíhá od 01.03.2018 do 28.03.2018. 

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k 2. výzvě Programu rozvoje venkova (se zaměřením na všechny oblasti podpory):


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák